آزمایش خودرو Ford Expedition 2018 مسیر آفرود

آزمایش خودرو Ford Expedition 2018 در مسیر آفرود

خودرو Expedition 2018 تولید شده توسط کمپانی فورد، در مسیر های آفرود بسیار روان حرکت می کند. در این ویدئو می توانید به طور مختصر حرکت خودرو Ford Expedition 2018 را در جاده های خاکی مشاهده کنید.

3.3 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های آموزشی
... توضیحات کامل