تست تصادف ماشین فورد اکسپلورر 2018

نتیجه ناموفق برای تست تصادف ماشین فورد اکسپلورر 2018

خودرو فورد اکسپلورر 2018 ضعیف است زیرا ساختار آن به طور جدی در یک تست تصادف به خطر افتاده است. بعد از تصادف، ضربه نفوذی به طول 15 اینچ در ستون لولا پایین درب و 13 اینچ در ستون لولا بالا درب و داشبورد داشته است. همچنین درب بغل نیز به طول 6 اینچ به سمت داخل جمع شده است. اقدامات انجام شده از این تصادف ساختگی نشان می دهد احتمال ایجاد صدمات به سمت راست کمر در یک ضربه واقعی و همچنین احتمال آسیب های پا به پایین بسیار وجود دارد. اکسپلورر همچنین دارای عملکرد ساختاری ضعیف در تست رانندگی بود و امتیاز کلی مرزی را برای حفاظت از سمت راننده بدست آورد، فورد گفته است که اکسپلورر را دوباره طراحی می کند و می گوید که مدل جدید، حفاظت از هر دو طرف را بهبود خواهد بخشید.

... توضیحات کامل