ماشین آفرودی Ford Ranger Raptor 2019

بررسی ماشین آفرودی Ford Ranger Raptor (2019)

رنجر رپتور 2019 که توسط عملکردهای Ford اجرا و راه اندازی می شود، می تواند با شدیدترین سطح های جاده ای مختلف حتی در سرعت بالا برخورد کند و از سطح همه آن ها به راحتی و ایجاد کوچک ترین مشکلی عبور کند. خودتان ویدئویی بی نظیر از رانندگی با سرعت بالا در جاده های کوهستانی را مشاهده کنید.

... توضیحات کامل