سایه بازی حیوانات با دست

آموزش سایه بازی حیوانات با دست: سایه خرگوش، گوزن، گربه و سگ!

درست کردن سایه خرگوش، گوزن، گربه و سگ با دست را به کمک این آموزش سایه بازی یاد بگیرید. این فیلم آموزشی به شما نشان می دهد که چطوری با دست سایه حیوانات مختلف را به سادگی درست کنید. این ترفند ساخت سایه حیوانات با دست، ساعت ها سرگرمی را به شما هدیه خواهد کرد.

... توضیحات کامل