نقاشی چهره نیمار

آموزش کشیدن نقاشی چهره نیمار با مداد مشکی!

مراحل نقاشی چهره نیمار برزیلی را در این قسمت از آموزش های کشیدن نقاشی فوتبالیست ها در نتران تماشا کنید. برای کشیدن نقاشی نیمار این فیلم آموزشی از روش ساده و آسانی استفاده می کند تا شما بتوانید با تماشا و تکرار آن یک نقاشی شبیه به عکس واقعی نیمار روی برگه کاغذ بکشید.

... توضیحات کامل