محدود برنامه آیفون IOS 12

محدود کردن زمان استفاده از برنامه ها در آیفون IOS 12

ما در این ویدیو نشان می دهیم که چگونه زمان استفاده از برنامه ها را در iPhone خود محدود کنید، این ترفند برنامه را قفل کرده و کودکان نمی توانند بدون رضایت شما از آن استفاده کنند ویا آن را به بازی دیگری تغییر دهند.

... توضیحات کامل