ساخت اسکیت بورد هوایی در خانه

نحوه ساخت یک اسکیت بورد هوایی و جالب در خانه

این ویدئو نحوه ساخت یک اسکیت بورد هوایی را نشان می دهد که توسط نیروی تولید شده توسط باد فن های قدرتمند رو به جلو حرکت می کند. این یک ایده جالب و خاص برای خودکار کردن حرکت یک تخته اسکیت است که به خوبی نیز عمل می کند و تجربه ای جذاب و خاص را به کاربر خود منقل خواهد کرد. این ویدئو را ببنید تا متوجه شوید که چطور می توان با استفاده از چند موتور براشلس قوی و یک باتری ، یک اسکیت بورد را خودران کرد.

... توضیحات کامل