ساخت دستگاه پوست گیر تخم مرغ

نحوه ساخت یک دستگاه پوست گیر تخم مرغ

اکنون می توانید تخم مرغ را بدون دردسر و با استفاده از این دستگاه دستی پوست کن تخم مرغ ، پوست بگیرید! این یک دستگاه عملی و بی نظیر است که باید در هر آشپزخانه ای وجود داشته باشد! البته شما نیز به راحتی می توانید نمونه آن را در خانه درست کنید. ان ویدئو را تماشا کنید و خودتان با نحوه ساخت یک ابزار عالی برای پوست کردن تخم مرغ آشنا گردید ، شما فقط به مقداری چوب و برخی از وسایل ساده دیگر نیاز خواهید داشت.

... توضیحات کامل