ساخت بادبادک کایت در خانه

نحوه ساخت یک بادبادک (کایت) در خانه

شما می توانید در اینجا نحوه ساخت یک بادبادک جالب در خانه را مشاهده کنید که با استفاده از کاغذهای رنگی به سادگی قابل ساخت است. در این ویدئو نحوه ساخت آن را مرحله به مرحله مشاهده خواهید کرد. شما نیز می توانید این ایده را یاد بگیرید و این کار را در خانه انجام دهید. فقط کافیست تا مراحل نمایش داده شده در این ویدئو را دنبال کنید تا در نهایت از ساخت یک بادبادک سرگرم کننده و جالب لذت ببرید. خودتان با مشاهده این فیلم نحوه ساخت این بادبادک یا کایت را بررسی کنید.

... توضیحات کامل