ترفند جدا کردن برچسب از شیشه

چطوری برچسب چسبیده به شیشه را به سادگی جدا کنیم؟

بدون وسایل پیچیده و تلاش زیاد، می توانید برچسب های روی شیشه خوراکی ها را از آنها جدا کنید. این ترفند برای کندن برچسب از روی شیشه وسایل مختلف از آب جوش استفاده می کند و شما برای انجام آن نیاز دارید تا 30 دقیقه شیشه را درون محلول آب جوش و جوش شیرین قرار دهید. این ترفند برای جدا کردن برچسب های روی شیشه مربا، خیارشور، زیتون و هر وسیله شیشه ای مشابه دیگری قابل انجام است و شما می توانید نحوه انجام آن را در این فیلم کوتاه نتران ببینید.

... توضیحات کامل