تیرکمان با چوب بستنی

نحوه ساخت تیرکمون با چوب بستنی و تیرهای گوش پاک کن!

با استفاده از کش پول و چوب بستنی سوراخ شده، یک تیرکمان جالب بسازید که تیرهای ساخته شده از گوش پاک کن را به سمت هدف شلیک می کند. آموزش ساخت این کاردستی تیرکمان ساده را طی کمتر از 1 دقیقه تماشا کنید تا با نحوه ساخت آن بهتر آشنا شوید.

ویدیوهای مشابه