ترکمان چوب بستنی

با کش و چوب بستنی تیرکمان قدرتمندی بسازید که تیر چوبی شلیک می کند!

برای ساعت ها سرگرمی، یک کاردستی تیرکمان کشی با کش و چوب بستنی بسازید. این کاردستی تیر و کمان قادر است تا تیرهای چوبی قدرتمندی را به سمت هدف شلیک کند. این فیلم آموزشی کوتاه به شما نحوه ساخت یک تیر و کمان چوبی ساده را آموزش می دهد و در آخر آن را نیز مورد امتحان قرار می دهد.

ویدیوهای مشابه