آزمایش تست نیروی عضلانی خودروها IIHS

آزمایش تست نیروی عضلانی خودروها در IIHS

سازمان نظارت جاده ای IIHS تست تصادف اتوموبیل هایی مانند: Chevy Camaro، Ford Mustang و Dodge Challenger را از زوایای مختلف نشان می دهد، خودتان می توانید برای ذیدن تست ها و آزمایش ها این ویدئو راببینید.

... توضیحات کامل