ربات داینامیک گربه حشی WildCat

معرفی ربات داینامیک گربه حشی (WildCat)

WildCat یک ربات چهار پا است که برای دویدن با سرعتی بالا در انواع و اقسام زمین ها طراحی شده است. تا کنون WildCat تواسنته به سرعتی در حدود 19 مایل در ساعت در یک زمین مسطح دست یابد. این ویدیو تا به امروز بهترین عملکرد WildCat را نشان می دهد. WildCat یا همان گربه وحشی توسط دانشگاه بوستون داینامیک با کمک مالی از برنامه DARPA M3 توسعه یافته است.

... توضیحات کامل