تست تصادف جیپ گرند چروکی 2023

تست تصادف و ایمنی اتومبیل جیپ گرند چروکی 2023!

پس از دیدن این آزمایش تصادف به ما بگویید از نظر شما جیپ گرند چروکی مدل 2023 از نظر ایمنی چگونه است؟ در این تست یورو ان سی ای پی، ماشین گرند چروکی امتیاز 5 ستاره می گیرد. اما این بدان معنی نیست که ایمنی صد در صدی در برای این خودرو لحاظ شده است. پس از انجام آزمایشات تصادف از زاویه های گوناگون مشخص می شود که ایمنی سر نشینان خودروی گرند چروکی 2023 از راننده آن بیشتر است. اینگونه که مشخص است، با رعایت اصول معمول حضور در خودرو، 84% ایمنی راننده و 87% ایمنی سرنشینان در هنگام تصادفات تضمین شده است.

... توضیحات کامل