فناوری لذت خودرو لامبورگینی هوراکان LP 580-2

فناوری های عالی و لذت بخش خودرو لامبورگینی هوراکان LP 580-2

انتخاب رانندگی با چرخ های جلو و یا عقب در خودرو جدید لامبورگینی Huracán LP 580-2 رد دسترس است تا راننده خود را با یک تجربه خالص و "سرگرم کننده برای رانندگی" آماده کند. ببینید که این ویژگی چگونه می تواند به رانندگی با خودرو Lamborghini Huracán LP 580-2 کمک کند.

ویدیوهای مشابه