آموزش گلدوزی سه بعدی شکل برگ با دست روی پارچه

هنر گلدوزی سه بعدی شکل برگ ساده روی پارچه را به کمک این فیلم آموزشی نتران بیاموزید. با اجرای این گلدوزی سه بعدی برگ که روی پارچه با دست انجام می شود، نکات ریز گلدوزی را از نقطه مناسب آن یاد خواهید گرفت. در هنر پیچیده گلدوزی سه بعدی نکات کوچکی وجود دارد که دانستن آنها تسلط شما را در اجرای این هنر تکمیل خواهد کرد. شما می توانید با تماشای این فیلم به این نکات مهم دست پیدا کنید.

... توضیحات کامل