آموزش گلدوزی حرفه ای با دست روی پارچه با الگوی پروانه شبیه واقعی!

برای آموزش گلدوزی حرفه ای، حتما این آموزش کامل 24 دقیقه ای را ببینید که طی آن شما یاد می گیرید چطوری یک پروانه شبیه واقعی را روی پارچه با سوزن نخ گلدوزی کنید. این آموزش گلدوزی حرفه ای برای آنهاییست که می خواهند اثری نزدیک به واقعیت بر روی پارچه با دستان خودشان بدوزند. پس بدون معطلی این فیلم آموزش گلدوزی را در نتران تماشا کنید.

... توضیحات کامل