آموزش گلدوزی با سوزن دستی روی پارچه از ابتدا با گل های ساده!

یک آموزش کامل برای شروع گلدوزی از ابتدا با دست روی پارچه که شکل گل های آسان و ساده را به شما یاد خواهد داد را در نتران ببینید. اگر قصد دارید گلدوزی با سوزن دستی را به صورت حرفه ای از ابتدا یاد بگیرید، این فیلم آموزشی برای شما در نتران به اشتراک گذاشته شده است.

... توضیحات کامل