دستگاه مرتب سازی سکه

نحوه ساخت یک دستگاه مرتب سازی سکه با مکانیزم اتوماتیک!

این دستگاه مرتب سازی سکه تمام اتوماتیک یک کاردستی جالب است که نحوه ساخت دستگاه های سورتیگ را به خوبی به شما آموزش خواهد داد. در این آموزش ویدیویی، شما در فرآیند ایجاد دستگاه سورتینگ سکه از ابتدا راهنمایی خواهید شد. آماده شوید تا تمام نکات ساخت این دستگاه جالب و آموزنده را یاد بگیرید. اگر چند دقیقه بیشتر زمان دارید، همچنان با نتران باشید تا با هم نحوه ساخت دستگاه سورتیگ سکه را با تماشای ساخت ماشین باور نکردنی مرتب سازی سکه و نسخه قبلی همین دستگاه مرتب ساز سکه بهتر بیاموزیم.

... توضیحات کامل