ساخت توپ پارچه ای

آموزش ساخت توپ پارچه ای ساده برای بازی!

برای آموزش ساخت توپ پارچه ای فوتبال، الگو و روش نمایش داده شده در این فیلم آموزشی نتران را ببینید. این توپ پارچه ای بازی ساده و آسان که با تکه های پارچه برای بازی کودکان ساخته می شود را با تکه های پارچه در اندازه های بزرگ و کوچک می توانید درست کنید. برای دیدن نحوه ساخته شدن این توپ بازی، این فیلم آموزشی را در نتران پخش کنید.

... توضیحات کامل