ساخت اسباب بازی توپ جنگی

ساخت اسباب بازی توپ جنگی با موتور دی سی و سرنگ!

با وسایل ساده ای از جمله موتور دی سی، باتری و سرنگ می توانید یک توپ جنگی اسباب بازی با قابلیت شلیک بسازید. این فیلم آموزشی مراحل ساخت یک توپ جنگی اسباب بازی را به شما نشان می دهد که قابلیت پرتاپ گلوله هایی از جنس لاستیک را دارد. برای دیدن روال کامل ساخت این اسباب بازی ساده، این فیلم آموزشی را تماشا کنید.

... توضیحات کامل