با چوب بستنی یک جعبه دایره ای درب دار بسازید!

با چوب بستنی یک جعبه دایره ای درب دار بسازید!

این فیلم آموزشی به شما می آموزد که چگونه می توانید چوب بستنی ها را با چسب تفنگی به یکدیگر بچسبانید تا در نهایت یک جعبه یا کیف چوب بستنی درب دار درست کنید. درب این جعبه دایره ای با استفاده از بند و یک مهره بسته می شود و چهره ای جذاب به این کاردستی می دهد.

... توضیحات کامل