کاردستی گل با چوب بستنی

با چوب بستنی و کاغذ رنگی یک گل ساقه دار ساده بسازید!

با تعداد کمی چوب بستنی و مقداری کاغذ رنگی، یک گل دایره ای زیبا درست کنید که ساقه نیز دارد. نحوه ساخت این کاردستی با چوب بستنی را در نتران تماشا کنید. اگر زمان زیادی برای ساخت کاردستی ندارید، این کاردستی گل با چوب بستنی می تواند بهترین انتخاب برای شما باشد.

ویدیوهای مشابه