خط تولید ماشین کیا 2022

با خط تولید جدید ماشین های کیا 2022 آشنا شوید!

در این فصل سرما، با مجموعه وسایل نقلیه AWD شرکت کیا آماده زمستان باشید. با ماشین های جدید کیا بر جاده های یخ زده و برفی گل آلود غلبه می کنید. این کلیپ رسمی شرکت کیا برای معرفی سری محصولات جدید All-Wheel Drive یا تمام چرخ این شرکت است. ماشین های جدید کیا با توانایی رانندگی با تمام چرخ ها برای رانندگی در جاده های یخ زده زمستانی عالی هستند.

... توضیحات کامل