کارخانه تولید بدنه خودرو های Mercedes-Benz

مرحله اول، مواد خام برای طراحی بدنه ماشین مرسدس بنز، ترکیب با مواد مورد نیاز و تولید یک بدنه سر سخت برای طراحی های خاص و سفارشی.

2 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل