کلیپی کهکشان شیری گذشت با دوربین نیکون Z6

کلیپی جالب از کهکشان راه شیری در گذشت زمان با دوربین نیکون Z6

این ویدئو ضبط شده در حیاط خلوت یک شهر کوچک استرالیا گرفته شده است، بنابراین نور خیابان وجود دارد، ولی تصویر کهکشان راه شیری به خوبی مشخص است. کل این فیلم با استفاده از "فیلم گذر زمان" دوربین Nikon Z6 و لنز 20 میلی متری سیگما پردازش و ساخته شده است. خودتان این کلیپ جالب از گذر زمان کهکشان راه شیری را ببنید و لذت ببرید.

... توضیحات کامل