رانندگی خودرو فراری GTC4Lusso با تیونینگ Novitec

رانندگی خودرو فراری GTC4Lusso با تیونینگ Novitec

صدای اگزوز های خودرو فراری GTC4Lusso با تیونینگ Novitec بسیار بلند و سرسام آور است، در این ویدئو کوتاه، چند دقیقه رانندگی با این خودرو فراری GTC4Lusso را مشاهده خواهید کرد.

 

ویدیوهای مشابه