ربات Isaac انویدیا با بهره وری NVIDIA Jetson Xavier

ربات Isaac انویدیا با بهره وری از NVIDIA Jetson Xavier

در این ویدئو می توانید ربات جدید Isaac شرکت انویدیا را مشاهده کنید، این ربات با قابلیت های پیشرفته هوش مصنوعی و سنسورهای بسیار قدرتمند و با بهره وری از سیستم NVIDIA Jetson Xavier می تواند مسیر خود را در میان راهرو ها و یا حتی مکان های بسیار شلوغ پیدا کند ودر نهایت خودش را به مقصد مورد نظر، که ازقبل برای آن تعریف شده است، برساند.

ویدیوهای مشابه