دمو ربات ISAAC انویدیا GTC 2018

تریلر و دمو ربات ISAAC شرکت انویدیا در GTC 2018

شما در این ویدئو ربات جدید شرکت NVIDIA به نام ISAAC که در همایش GTC 2018 معرفی شده است را مشاهده می کنید. این ربات با سنسورهای مختلف و یک دوربین کلی می تواند کمک کند تا بسیاری از کارهای روزره ما با سرعت بیشتر و حتی بهتر از قبل به پیش برود. این ربات قابل برنامه ریزی برای عملیات های مختلف است و در این ویدئو می بینید که چگونه ربات در هنگام باز بودن دربهای کمد آن را تشخیص می دهد و اقدام به بستن درب کمد ها می کند.

ویدیوهای مشابه