تست تصادف اتومبیل قدیمی و اتومبیل مدرن تکامل ایمنی خودروها

تست تصادف اتومبیل های قدیمی در مقابل اتومبیل های مدرن ، تکامل ایمنی خودروها

در این ویدئو می توانید تکامل ایمنی خودروها از گذشته تا کنون را مشاهده کنید. اولین مدل ها و طرح های اتومبیل در قرن پانزدهم توسط شخص دیگری به غیر از لئوناردو داوینچی ایجاد نشده اند و از آن زمان وضعیت صنعت جهانی خودرو به طور قابل توجهی تکامل یافته است. تکامل ویژگی های ایمنی در اتومبیل ها نقشی اساسی در کاهش یکباره تعداد صدمات و خسارات ناشی از سوانح رانندگی دارد. تولیدکنندگان خودرو در طول تاریخ ایمنی خودرو مسیری طولانی را طی کرده اند و زمینه را برای بهبود استانداردهای ایمنی جهانی فراهم نموده اند. طی 3 دهه گذشته ، تصادفات مرگبار در ایالات متحده بیش از 1/5 کاهش یافته است ، که کاهش قابل توجهی داشته و نشان دهنده پیشرفت بسیار زیاد از نظر ویژگی های ایمنی در اتومبیل ها است. نیاز به انقلاب در ایمنی خودرو ها تا دهه 1950 که اولین کیسه های هوا قابل استفاده و سایر مکانیزم های ایمنی تولید شدند ، کاملاً درک نشده بود. سپس ، در سال 1970 ، اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه (NHTSA) ایجاد شد، از آن زمان شرکت ها ایمنی خودرو های خودرا بر اساس شرایطی خاص تعیین می کنند. در اینجا می توانید چندین تست تصادف از اتوموبیل های قدیمی و جدید را مشاهده بکنید.

... توضیحات کامل