آموزش ساخت اوریگامی کیف دستی کوچک کیوت!

این فیلم آموزشی ساختن اوریگامی کیف کوچک ساده را ببینید و یک نمونه از این اوریگامی کیف را با دستان خود بسازید. اگر به دنبال آموزش جدید ساخت اوریگامی برای کیف دستی کوچک هستید، این فیلم آموزشی را در نتران پخش کنید. آموزش های دیگری هم برای ساخت کیف اوریگامی در نتران وجود دارد، فیلم های کاردستی کیف دسته دار اوریگامی و ساخت کیف دسته دار کاغذی برای هدیه را به عنوان نمونه ای از این آموزش ها ببینید.

... توضیحات کامل