اتصال لوله پلاستیکی حدیده کاری

اتصال لوله های پلاستیکی بدون نیاز به حدیده کاری

لوله کش ها نمی خواهند شما این ترفند را بدانید، این یک ایده و ترفند بی نظیر برای اتصال لوله های پلاستیکی بدون نیاز به حدیده کاری است. با این روش در اصل شما برای اتصال لوله های پلاستیکی به یک دستگاه جوش پلاستیکی و یا حدیده زنی نیاز ندارید. پس به این ترتیب ، به لطف این ترفندی که با لوله های پلاستیکی انجام می دهیم ، هنگام اتصال لوله های پلاستیکی ، نیازی به دستگاه جوش پلاستیکی نخواهید داشت. علاوه بر این ، به لطف این روش ، لوله های پلاستیکی ترکیبی را می توان بارها جدا کرده و مجدداً استفاده نمود. خودتان این فیلم را ببیند و با این ایده جالب برای اتصال لوله های پلاستیکی به یکدیگر آشنا گردید.

ویدیوهای مشابه