کلیپی مسابقه جت F35 و ماشین مک لارن

کلیپی جالب از مسابقه یک جت F35 در مقابل ماشین مک لارن

فناوری در حال تغییر است و پیشرفت همیشه در صحنه حاضر می باشد. هواپیمای جت F35 یکی از سریعترین و پیشرفته ترین وسیله های حمل و نقل در این سیاره است ، بنابراین چه اتومبیلی بهتر از سوپر خودرو 250 مایل در ساعتی مک لارن می تواند با آن مقابله کند ؟ خودتان این ویدئو جالب از مسابقه تک کورس یک ماشین مک لارن با یک جت F35 را مشاهد کنید و از آن لذت ببرید.

... توضیحات کامل