رانندگی رنج روور اسپورت 2018 جاده آفرود

رانندگی رنج روور اسپورت 2018 در جاده و آفرود

رنج روور اسپورت 2018 برای حرکت در مسیر های آفرود و مسیر های آسفالت طراحی شده است. در این ویدئو حرکت این خودرو در جاده و آفرود را مشاهده خواهید کرد.

 

ویدیوهای مشابه