حذف اشیاء از ویدیو کپکات

نحوه حذف کردن اشیا و افراد از ویدیو با اپلیکیشن کپ کات موبایل!

این آموزش اپلیکیشن کپ کات به روال حذف کردن المان های مختلف از جمله اشیاء و یا افراد حاضر در صحنه ویدیو اختصاص دارد. در اینجا با استفاده از ابزارهای اپ کپ کات موبایل یک فرد از فریم های فیلم گرفته شده حذف می شود و شما با انجام همین روال می توانید اشیاء ناخواسته را از ویدیوهای خود حذف کنید.

... توضیحات کامل