رولز رویس فانتوم 2018 اتومبیل جهان

رولز رویس فانتوم (2018) یکی از بهترین اتومبیل ها در جهان

ماشین فانتوم 2018 اولین نسل جدید Rolls-Royce خواهد بود تا از ایجاد و طراحی معماری لوکس در خود بهره ببرد. این معماری جدید به عنوان پایه ای است که در آن نسل هشتم فانتوم با استفاده از بهترین مبانی و بهبود آنها، موقعیت خود را به عنوان "بهترین اتومبیل در جهان" ارتقاء می دهد.

7.2 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل