آزمایش علمی

یک آزمایش علمی بی خطر از باد شدن بادکنک با پودر نمک میوه

شما در این فیلم می توانید با یک ایده و آزمایش جالب آشنا گردید که با وسایلی ساده و در دسترس صورت می پذیرد و برای پروژه های علمی و تحقیقاتی مدرسه شما نیز عالی است. شما می توانید در اینجا واکنش آب و نمک میوه یا اب و جوهر نمک را مشاهده کنید که باعث باد شدن یک بادکنک می شوند. خودتان با مشاهده این ویدئو با این ایده جالب و سرگرم کننده بیشتر آشنا شوید. برای این آزمایش ساده شیمیایی شما به وسایلی مانند: اب، پودر نمک میوه ENO، بطری ، بادکنک و قیچی نیاز دارید، خودتان با این ایده جالب آشنا شوید.

... توضیحات کامل