ترفندهای مخفی گوگل کروم متخصص

ترفندهای مخفی در گوگل کروم که تنها متخصص ها می دانند

در این ویدیو ما به شما ترفندهایی مخفی و کاربردی در مرورگر گوگل کروم موبایل را نشان می دهیم، ترفندها و روش هایی که فقط کارشناسان و متخصصان این زمینه از آن آگاه اند. خودتان این 2 ویژگی بسیار مفید پنهان در گوگل کروم را مشاهده می کنید، و ببینید که شما چگونه می توانید آن ها را برای برنامه کروم موبایل خود فعال کنید: شما می توانید زبانه ها و پنجره های بالا مرورگر Chrome خدو را به پایین صفحه بیاورید و یا می توانید با حرکت بر روی نمایشگر کروم، به سمت چپ یا راست، ناوبری و حرکت در صفحه ها را فعال کنید.

ویدیوهای مشابه