SpaceX انسان فضا فرستد

کمپانی SpaceX انسان ها را به فضا می فرستد

هنگامی که SpaceX برای ارسال انسان ها به ایستگاه فضایی ISS دست به کار می شود. این شرکت بزرگ با فضاپیما های خود مانند فضاپیما Dragon که اخیرا نیز قرار بر راه اندازی آن بوده است، انسان ها و یادیگر وسایل مورد نیاز را به فضا و ایستگاه فضایی ISS می فرستد. این کمپانی همچنین اعلام کرده است که اخیرا یک ربات AI و دیگر وسایل مورد نیاز را با فضاپیما Dragon  به ایستگاه فضایی می فرستد.

... توضیحات کامل