اسکوتر الکتریکی Stator با علمکرد قدرت

اسکوتر الکتریکی Stator با علمکرد و قدرت بالا

به تازگی، اخبار ها در مورد راه اندازی اسکوتر های، سرگرم کننده، کوچک الکتریکی بسیار زیاد شده است. یک اسکیت بورد، یا یک موتورسیکلت، چیزهایی شبیه به آن ها وجود دارد. اسکوترهای الکتریکی در مناظر شهری به ترافیک نیز کمک خواهند کرد. 

ویدیوهای مشابه