تست تصادف خودرو ها با کامیون های Strick semitrailer

در این ویدئو سخت ترین آزمون IIHS تحت عنوان آزمایش گارانتی، برای رسیدن به کمتر از 30 درصد ضربه در جلوی یک ماشین در ضربه ​​با یک تریلر پارک شده در گوشه ی خارج از محدوده Strick ، با سرعت 35 مایل در ساعت در برخورد می باشد.

5 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل