ایده ای نقاشی سه بعدی با دست

ایده ای جالب برای نقاشی و طراحی سه بعدی با دست

خودتان این تلفیق زیبا و هنری از نقطه ها و خط های دستی را بررسی کنید که به نام DOODLE ART شناخته می شود. Doodle Art روشی جالب برای ترسیم طرح های زیبا و اصلی ، با شخصیت های خاص و کودک مانند و یا الگوهای تصادفی و انتزاعی است. خودتان این ویدئو را ببنید تا با این هنر ساده و جالب برای نقاشی اشنا شوید.

ویدیوهای مشابه