دو ویدیو از تلسکوپ رادیویی

جدیدترین ویدیو کلیپ ها و مطالب تلسکوپ رادیویی را در نتران ببینید.