بازی ترسناک حقیقت مجازی The Door PS VR

تریلر بازی ترسناک حقیقت مجازی The Door برای PS VR

یک آزمایشگاه قفل شده، کلاهبرداری هایی که در آن پنهان شده اند، و تنها یک خروجی که می توانید از آزمایشگاه خارج شوید، با پیدا کردن نکات پنهان از آزمایشگاه فرار کنید! 

2 هزار بازدید 6 سال پیش بازی تکنولوژی ویدئو ویدئو های بازی
... توضیحات کامل