نمایشی قدرت ترمز خودرو Mercedes-Benz original

نمایشی از قدرت ترمز خودرو های Mercedes-Benz original

کمپانی مرسدرس بنز می گوید: "بچه ها عاشق ماشین های اسباب بازی و تصادف در میان آن ها، در پی تعقیب و گریزهای بازی خودشان هستند و باعث صدمه دیدن ماشین های اسباب بازی می شوند! اما در واقعیت چه اتفاقی می افتد؟ "

2.4 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل