آموزش ساخت جت جنگی با کاغذ | ساخت هواپیما جنگی کاغذی!

برای ساختن جت جنگنده با کاغذ، فیلم جدید آموزش ساختن جت جنگی کاغذی را در نتران ببینید. این کاردستی موشک جنگی که با کاغذ و نی پلاستیکی ساخته می شود شکل یک هواپیما جنگی با کاغذ ساده را شبیه سازی می کند. اگر به ساخت موشک های کاغذی علاقه مند هستید، حتما ساختن این جت کاغذی که به سبکی خاص ساخته می شود را تماشا کنید.

... توضیحات کامل