کامیون ولوو باعث افزایش ایمنی جاده لغزنده زمستان

کامیون های ولوو باعث افزایش ایمنی در جاده های لغزنده در زمستان می شوند

برای کامیون هایی با تریلر بزرگ و طولانی، جاده های زمستانی لغزنده و شیب های تند نشان دهنده یک مشکل سخت برای حتی ماهر ترین رانندگان می باشد. همیشه خطر منحدم شدن دستگاه وجود دارد و در یکی از بدترین حالت ها، ممکن است بدنه و سر کامیون قیچی شود. Volvo Trucks در حال حاضر راه حلی را برای بهبود ایمنی بیشتر ایجاد کرده است.

... توضیحات کامل