دوچرخه سواری با کامیون Volvo Trucks

دوچرخه سواری با کامیون Volvo Trucks

این بسیار شگفت انگیز است، در یک جاده واقعی بک کامیون ولوو فقط با دوچرخ رانندگی می کند، یک دوچرخه سواری جالب با تریلی سنگین و بزرگ شرکت Volvo.

... توضیحات کامل