کارخانه تنظیم آب هوای خودروهای Ford خوش آمدید

به کارخانه تنظیم آب و هوای خودروهای شرکت Ford خوش آمدید

مرکز جدید تست محیط های زیست شرکت فورد، هوا و محیط های مختلف آب و هوایی در جهان را بر زیر یک سقف قرار می دهد و مهندسین را قادر می سازد تا خودروهای آینده مانند خودروی فورد KA+ تا دو تون فورد را در شرایط سخت تر تهیه و آماده کنند. 

ویدیوهای مشابه